2018-2019 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები (იურიდიული ფაკულტეტი)

06.09.2018
ა) შემოდგომის სემესტრი:
ა.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1 აგვისტო - 23 სექტემბერი;
ა.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 24 სექტემბერი - 1 ოქტომბერი; 
ა.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 1 ოქტომბერი - 10 იანვარი; 21 - 26 იანვარი;
ა.დ) საგამოცდო პერიოდი - 28 იანვარი - 16 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები); 25 თებერვალი - 2 მარტი (დამატებითი გამოცდები);
ა.ე) არდადეგები - 30 დეკემბერი – 7 იანვარი; 11 - 20 იანვარი; 3 - 10 მარტი.

ბ) გაზაფხულის სემესტრი:
ბ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 4 თებერვალი - 11 მარტი
ბ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 4 - 11 მარტი
ბ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები -  11 მარტი – 22 ივნისი
ბ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 24 ივნისი - 19 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები);  25 - 31 ივლისი (დამატებითი გამოცდები)
ბ.ე) არდადეგები - 1 აგვისტო - 15 სექტემბერი.
<< უკან დაბრუნება
 
შემოგვიერთდით    
 
 
 
სიახლეების არქივი | კურსდამთავრებულები და დონორები | გალერეა
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი © 2012