05/ოქტომბერი/2019
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი აცხადებს მიღებას ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ევროპისმცოდნეობის ინტერდისციპლინური სადოქტორო პროგრამის დაარსება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ ფარგლებში (ENPI/2012/306-124) შექმნილ ინტერდისციპლინურ და ინტერფაკულტეტურ, ინგლისურენოვან სადოქტორო პროგრამაზე ევროპისმცოდნეობაში.  
04/ოქტომბერი/2019
2019-2020 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები ევროპისმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებისთვის
02/ოქტომბერი/2019
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი დიდი სიხარულით   იტყობინება, რომ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ევროპისმცოდნეობის ინტერდისციპლინური სადოქტორო პროგრამის დაარსება თსუ-ში“ (ENPI/2012/306-124) ფარგლებში შექმნილმა ინგლისურენოვანმა, ინტერდისციპლინურმა და ინტერფაკულტეტურმა ევროპისმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამამ  ( Doctoral Programme in European Studies ) წარმატებით გაიარა რეაკრედიტაციის პროცესი მომდევნო 7 წლით ვადით.  
01/ივლისი/2019
ევროკავშირის მხარდაჭერით დაარსებული  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი აცხადებს  მიღებას 2019–2020 სასწავლო წლისათვის ინგლისურენოვან  ინტერდისციპლინურ  სამაგისტრო პროგრამაზე ევროპისმცოდნეობაში.
 
შემოგვიერთდით    
 
 
 
სიახლეების არქივი | კურსდამთავრებულები და დონორები | გალერეა
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი © 2012