2019-2020 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები ევროპისმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებისთვის

04.10.2019

ა) შემოდგომის სემესტრი:

 

ა.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 21 ოქტომბერი - 11 ნოემბერი;

ა.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 06 - 11 ნოემბერი;

ა.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 11 ნოემბერი - 28 თებერვალი;

ა.დ) საგამოცდო პერიოდი - 02 - 05 მარტი (დასკვნითი გამოცდები), 12 - 16 მარტი (დამატებითი გამოცდები);

ა.ე) არდადეგები - 29 დეკემბერი - 05 იანვარი, 17 - 20 მარტი.

 

ბ) გაზაფხულის სემესტრი:

 

ბ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 17 - 25 მარტი;

ბ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 23 - 27 მარტი;

ბ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 30 მარტი - 10 ივლისი;

ბ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 13 - 16 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 22 - 28 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);

ბ.ე) არდადეგები - 29 ივლისი - 13 სექტემბერი.

<< უკან დაბრუნება
 
შემოგვიერთდით    
 
 
 
სიახლეების არქივი | კურსდამთავრებულები და დონორები | გალერეა
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი © 2012