სალექციო კურსების ვიდეოები

სოციალური პოლიტიკა და მულტიკულტურული პროცესები ევროპაში/Social Policy and Multicultural Processes in Europe
სტატისტიკა/Statistics
ევროკავშირის სამართალი/EU Law
ევროკავშირის ეკონომიკა/EU Economics
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო/European Court of Human Rights
საჯარო პოლიტიკის ანალიზი/Public Policy Analisys
ევროკავშირში ინტეგრაციის თეორიები/Theories of EU Integration
 
შემოგვიერთდით    
 
 
 
სიახლეების არქივი | კურსდამთავრებულები და დონორები | გალერეა
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი © 2012