ჟან მონეს პროექტი (EUStBA)

I სამუშაო შეხვედრა
I საერთაშორისო კონფერენცია
II სამუშაო შეხვედრა
III-IV სამუშაო შეხვედრები
V სამუშაო შეხვედრა
II საერთაშორისო კონფერენცია
თსუ აკადემიური საბჭოს მიერ პროგრამის დამტკიცება
პროგრამის სააკრედიტაციოდ ჩაბარება
VI სამუშაო შეხვედრა
VII-VIII სამუშაო შეხვედრები
III საერთაშორისო კონფერენცია
IV საერთაშორისო კონფერენცია
უცხოელი ექსპერტების დასკვნები
 
შემოგვიერთდით    
 
 
 
სიახლეების არქივი | კურსდამთავრებულები და დონორები | გალერეა
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი © 2012