ბაკალავრიატი

ჟან მონეს პროექტი (EUStBA)
აკრედიტაცია
საბაკალავრო პროგრამის სტრუქტურა
საბაკალავრო პროგრამის მიზნები
საბაკალავრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა
 
შემოგვიერთდით    
 
 
 
სიახლეების არქივი | კურსდამთავრებულები და დონორები | გალერეა
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი © 2012