პროგრამის სააკრედიტაციოდ ჩაბარება

დონორის შესახებ ინფორმაცია

ევროკავშირის ერასმუს+ ჟან მონეს პროექტის ფარგლებში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტს მიენიჭა გრანტი შემდეგი პროექტის განსახორციელებლად -  "ევროპისმცოდნეობის ინტერდისციპლინური საბაკალავრო პროგრამის დაარსება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში" /ʹEUStBAʹ
ჟან მონეს პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ევროპისმცოდნეობის ინტერდისციპლინური და ინტერფაკულტეტური საბაკალავრო პროგრამის სააკრედიტაციო დოკუმენტები სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს წარედგინა 2022 წლის 5 მაისს, ხოლო მისი კორექტირება - 13 მაისს.  უცხოელი ექსპერტის მიერ პროგრამის შესახებ გაკეთებული დასკვნა .

რე-აკრედიტაციის მიზნებისთვის ამავე პროექტის ფარგლებში განახლებული  ევროპისმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამა ცენტრს წარედგინა 2022 წლის 28 აპრილს.
 
შემოგვიერთდით    
 
 
 
სიახლეების არქივი | კურსდამთავრებულები და დონორები | გალერეა
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი © 2012