აკრედიტაცია

1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტის ევროპისმცოდნეობის ინგლისურენოვან სამაგისტრო პროგრამას პირველადი აკრედიტაცია მიენიჭა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2011 წლის 17 ოქტომბრის N97 გადაწყვეტილებით. აკრედიტაციის ვადა გაგრძელდა საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 7 სექტემბრის N1881 განკარგულებით. 

2. 2022 წლის 30 ივნისს პროგრამამ წარმატებით გაიარა რეაკრედიტაცია

3. 2023 წლის 10 ნოემბერს დამტკიცდა აკრედიტაციის ექსპერტთა რეკომენდაციების შესრულების შესახებ ანგარიში

 
შემოგვიერთდით    
 
 
 
სიახლეების არქივი | კურსდამთავრებულები და დონორები | გალერეა
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი © 2012