ელექტრონული ბიბლიოთეკა

ევროპული კვლევების ინსტიტუტი გამოირჩევა არა მხოლოდ მდიდარი ბეჭდური გამოცემებითა და წიგნადი ფონდით, არამედ მის სტუდენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ ასევე ელექტრონული მონაცემთა ბაზების საკმაოდ მრავალფეროვანი არჩევანით. ეს კიდევ უფრო მეტად უწყობს ხელს კვლევითი პოტენციალის გამოვლენას და კვლევის წახალისებას ახალგაზრდა თაობაში, რაც თავის მხრივ ევროპული სტანდარტებისა და ღირებულებების გათავისება-გაანალიზებაში ეხმარებათ ინსტიტუტის სტუდენტებს.

ევროპული კვლევების ინსტიტუტის რესურს ცენტრის პერსონალურ კომპიუტერებს ამჟამად წვდომა აქვთ შემდეგ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზებთან:

1.      Moodle
2.      EBSCO host
3.      Cambridge Journals
4.      J Stor Journals                                  
5.      DOAJ
6.      LexisNexis
7.      Heinonline 
 
პაროლი და წვდომის ინსტრუქცია მოიძიეთ ადგილზე ადმინისტრაციასთან.
 
შემოგვიერთდით    
 
 
 
სიახლეების არქივი | კურსდამთავრებულები და დონორები | გალერეა
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი © 2012